ทดลองเรียนฟรี!!

Video 4 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 4

คอร์ส : M4.2 GENETIC
สอนโดย: พี่หนุ่ม
เนื้อหา 27 วีดีโอ
เรียนได้ 100 วัน

ดูรายละเอียดคอร์สนี้

บทเรียนฟรี
Video 4 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 4
คอร์ส : M4.2 GENETIC
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 990 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
Video 3 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 3
คอร์ส : M4.2 GENETIC
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 990 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
Video 2 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 2
คอร์ส : M4.2 GENETIC
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 990 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!
Video 1 สรุป พันธุศาสตร์ และ การแบ่งเซลล์ 1
คอร์ส : M4.2 GENETIC
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 990 ฿ / 1 คน

ทดลองเรียนฟรี!!


คอร์สแนะนำ ดูทั้งหมด
BPN TACHYCARDIA
พี่หนุ่ม | 190 Video | 365 วัน

8,999 2,990 ฿ / 1 คน

รายละเอียด
M4.2 GENETIC
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 990 ฿ / 1 คน

รายละเอียด
M5.2 ระบบร่างกาย 1
พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

4,500 1,590 ฿ / 1 คน

รายละเอียด
M6.1 ระบบร่างกาย2
พี่หนุ่ม | 44 Video | 150 วัน

4,500 1,590 ฿ / 1 คน

รายละเอียด
PLANT M5.1
พี่หนุ่ม | 31 Video | 150 วัน

4,500 1,590 ฿ / 1 คน

รายละเอียด