PLANT M5.1

คอร์ส PLANT M5.1 - การจัดจำแนกพืช (Plant taxonomy) - การสืบพันธุ์พืชดอก - โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก - การลำเลียงของพืช - การสังเคราะห์ด้วยแสง - การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช (ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช เริ่มเรียนได้ภายใน พฤษภาคม 64)
สอนโดย

พี่หนุ่ม

ประสบการณ์สอนชีววิทยามากกว่า 8 ปี คะแนนชีววิทยาสามัญอยู่ในช่วง 75-100 คะแนนคิดเป็น 0.5% แรกจากจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 100,000 คน

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 31 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 30:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 150 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 31 วีดีโอ
 • บทที่ 1 พืช 1/12 00:56.02 hr
 • บทที่ 2 พืช 2/12 1:04 hr
 • บทที่ 3 พืช 3/12 00:47 hr
 • บทที่ 4 พืช 4/12 1:03 hr
 • บทที่ 5 พืช 5/12 1:40 hr
 • บทที่ 6 พืช 6/12 1:06 hr
 • บทที่ 7 พืช 7/12 1:08 hr
 • บทที่ 8 พืช 8/12 00:39 hr
 • บทที่ 9 พืช 9/12 1:13 hr
 • บทที่ 10 พืช 10/12 1:06 hr
 • บทที่ 11 พืช 11/12 1:21 hr
 • บทที่ 12 พืช 12/12 1:34 hr
 • บทที่ 13 พืช เฉลยข้อสอบ 1/2 1:01 hr
 • บทที่ 14 พืช เฉลยข้อสอบ 2/2 1:26 hr
 • บทที่ 15 การสังเคราะห์ด้วยแสง 1/8 1:12 hr
 • บทที่ 16 การสังเคราะห์ด้วยแสง 2/8 1:08 hr
 • บทที่ 17 การสังเคราะห์ด้วยแสง 3/8 1:02 hr
 • บทที่ 18 การสังเคราะห์ด้วยแสง 4/8 1:01 hr
 • บทที่ 19 การสังเคราะห์ด้วยแสง 5/8 00:40 hr
 • บทที่ 20 การสังเคราะห์ด้วยแสง 6/8 1:01 hr
 • บทที่ 21 การสังเคราะห์ด้วยแสง 7/8 1:06 hr
 • บทที่ 22 การสังเคราะห์ด้วยแสง 8/8 1:06 hr
 • บทที่ 23 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 1/3 1:01 hr
 • บทที่ 24 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 2/3 1:06 hr
 • บทที่ 25 58 เฉลยข้อสอบ สังเคราะห์ด้วยแสง 3/3 1:13 hr
 • บทที่ 26 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 1 1:0 hr
 • บทที่ 27 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 2 1:0 hr
 • บทที่ 28 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 3 0:44 hr
 • บทที่ 29 ฮอร์โมนและการเคลื่อนไหวของพืช 4 0:45 hr
 • บทที่ 30 เฉลยข้อสอบ ฮอร์โมนพืช 0:51 hr
 • บทที่ 31 เฉลยข้อสอบ การเคลื่อนไหวของพืช 0:28 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • PLANT M5.1
  พี่หนุ่ม | 31 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M6.1 ระบบร่างกาย2
  พี่หนุ่ม | 44 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M5.2 ระบบร่างกาย 1
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M4.2 GENETIC
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BPN TACHYCARDIA
  พี่หนุ่ม | 190 Video | 365 วัน

  8,999 2,990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด