M6.1 ระบบร่างกาย2

คอร์ส M6.1 ระบบร่างกาย 2 ระยะเวลา 150 วัน - ระบบโครงร่างของร่างกาย การทำงานของกระดูกและกล้ามเนื้อ - ระบบประสาท - อวัยวะรับสัมผัส - ฮอร์โมน - พฤติกรรมสัตว์ - ระบบสืบพันธุ์
สอนโดย

พี่หนุ่ม

ประสบการณ์สอนชีววิทยามากกว่า 8 ปี คะแนนชีววิทยาสามัญอยู่ในช่วง 75-100 คะแนนคิดเป็น 0.5% แรกจากจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 100,000 คน

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 44 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 40:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 150 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 44 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ระบบโครงร่าง 1/4 1:02 hr
 • บทที่ 2 ระบบโครงร่าง 2/4 1:05 hr
 • บทที่ 3 ระบบโครงร่าง 3/4 1:05 hr
 • บทที่ 4 ระบบโครงร่าง 4/5 1:02 hr
 • บทที่ 5 ระบบโครงร่าง 5/5 1:11 hr
 • บทที่ 6 ระบบโครงร่าง เฉลยข้อสอบ 00:52 hr
 • บทที่ 7 ระบบประสาท 1/5 00:30 hr
 • บทที่ 8 ระบบประสาท 2/5 00:53 hr
 • บทที่ 9 ระบบประสาท 3/5 00:29 hr
 • บทที่ 10 ระบบประสาท 4/5 00:44 hr
 • บทที่ 11 ระบบประสาท 5/5 เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 00:54 hr
 • บทที่ 12 ระบบประสาท ชุดที่ 2 1/5 1:1 hr
 • บทที่ 13 ระบบประสาท ชุดที่ 2 2/5 1:5 hr
 • บทที่ 14 ระบบประสาท ชุดที่ 2 3/5 1:11 hr
 • บทที่ 15 ระบบประสาท ชุดที่ 2 - 4/5 1:1 hr
 • บทที่ 16 ระบบประสาท ชุดที่ 2 - 5/5 1:6 hr
 • บทที่ 17 ระบบประสาท ชุดที่ 2 เฉลยข้อสอบ 1:7 hr
 • บทที่ 18 อวัยวะรับสัมผัส 1/4 1:2 hr
 • บทที่ 19 อวัยวะรับสัมผัส 2/4 1:3 hr
 • บทที่ 20 อวัยวะรับสัมผัส 3/4 1:2 hr
 • บทที่ 21 อวัยวะรับสัมผัส 4/4 1:12 hr
 • บทที่ 22 ระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส เฉลยข้อสอบ 0:40 hr
 • บทที่ 23 ต่อมไร้ท่อ 1/7 1:8 hr
 • บทที่ 24 ต่อมไร้ท่อ 2/7 1:7 hr
 • บทที่ 25 ต่อมไร้ท่อ 3/7 1:4 hr
 • บทที่ 26 ต่อมไร้ท่อ 4/7 1:2 hr
 • บทที่ 27 ต่อมไร้ท่อ 5/7 1:2 hr
 • บทที่ 28 ต่อมไร้ท่อ 6/7 1:5 hr
 • บทที่ 29 ต่อมไร้ท่อ 7/7 1:3 hr
 • บทที่ 30 เฉลยข้อสอบ ต่อมไร้ท่อ 1/2 0:37 hr
 • บทที่ 31 เฉลยข้อสอบ ต่อมไร้ท่อ 2/2 0:29 hr
 • บทที่ 32 Behavioral Science 1/2 1:0 hr
 • บทที่ 33 Behavioral Science 2/2 0:24 hr
 • บทที่ 34 Behavioral Science เฉลยข้อสอบ 0:49 hr
 • บทที่ 35 Reproductive system 1/8 1:2 hr
 • บทที่ 36 Reproductive system 2/8 1:2 hr
 • บทที่ 37 Reproductive system 3/8 1:3 hr
 • บทที่ 38 Reproductive system 4/8 1:0 hr
 • บทที่ 39 Reproductive system 5/8 1:8 hr
 • บทที่ 40 Reproductive system 6/8 1:3 hr
 • บทที่ 41 Reproductive system 7/8 1:2 hr
 • บทที่ 42 Reproductive system 8/8 1:6 hr
 • บทที่ 43 เฉลยข้อสอบ การสืบพันธุ์ 1:3 hr
 • บทที่ 44 เฉลยข้อสอบ การเจริญเติบโต 0:39 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • PLANT M5.1
  พี่หนุ่ม | 31 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M6.1 ระบบร่างกาย2
  พี่หนุ่ม | 44 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M5.2 ระบบร่างกาย 1
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M4.2 GENETIC
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BPN TACHYCARDIA
  พี่หนุ่ม | 190 Video | 365 วัน

  8,999 2,990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด