M5.2 ระบบร่างกาย 1

ระบบย่อยอาหาร ระบบแลกเปลี่ยนก๊าซ ระบบขับถ่าย ระบบลำเลียงเลือดและน้ำเหลือง ระบบภูมิคุ้มกัน
สอนโดย

พี่หนุ่ม

ประสบการณ์สอนชีววิทยามากกว่า 8 ปี คะแนนชีววิทยาสามัญอยู่ในช่วง 75-100 คะแนนคิดเป็น 0.5% แรกจากจำนวนผู้เข้าสอบกว่า 100,000 คน

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 27 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 27:00 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 100 วัน

 • เนื้อหาในคอร์ส 27 วีดีโอ
 • บทที่ 1 ระบบย่อยอาหาร 1/7 1:13 hr
 • บทที่ 2 ระบบย่อยอาหาร 2/7 1:12 hr
 • บทที่ 3 ระบบย่อยอาหาร 3/7 1:01 hr
 • บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร 4/7 00:55 hr
 • บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร 5/7 1:12 hr
 • บทที่ 6 ระบบย่อยอาหาร 6/7 1:16 hr
 • บทที่ 7 ระบบย่อยอาหาร 7/7 1:12 hr
 • บทที่ 8 เฉลยข้อสอบ ระบบย่อยอาหาร 00:56 hr
 • บทที่ 9 Respiratory system 1/4 1:02 hr
 • บทที่ 10 Respiratory system 2/4 1:02 hr
 • บทที่ 11 Respiratory system 3/4 1:02 hr
 • บทที่ 12 Respiratory system 4/4 1:01 hr
 • บทที่ 13 เฉลยข้อสอบ Respiratory system 00:26 hr
 • บทที่ 14 Osmoregulation and Excretion 1/3 1:02 hr
 • บทที่ 15 Osmoregulation and Excretion 2/3 1:01 hr
 • บทที่ 16 Osmoregulation and Excretion 3/3 1:01 hr
 • บทที่ 17 เฉลยข้อสอบ ไต 00:34 hr
 • บทที่ 18 Cardiovascular system 1/5 1:02 hr
 • บทที่ 19 Cardiovascular system 2/5 1:01 hr
 • บทที่ 20 Cardiovascular system 3/5 1:03 hr
 • บทที่ 21 Cardiovascular system 4/5 1:01 hr
 • บทที่ 22 Cardiovascular system 5/5 1:03 hr
 • บทที่ 23 ข้อสอบ Cardiovascular system 1:17 hr
 • บทที่ 24 Hematology and Immunology 1/3 1:01 hr
 • บทที่ 25 Hematology and Immunology 2/3 1:03 hr
 • บทที่ 26 Hematology and Immunology 3/3 00:41 hr
 • บทที่ 27 เฉลยข้อสอบ Hematology and Immunology 00:45 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • PLANT M5.1
  พี่หนุ่ม | 31 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M6.1 ระบบร่างกาย2
  พี่หนุ่ม | 44 Video | 150 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M5.2 ระบบร่างกาย 1
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 1,590 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  M4.2 GENETIC
  พี่หนุ่ม | 27 Video | 100 วัน

  4,500 990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  BPN TACHYCARDIA
  พี่หนุ่ม | 190 Video | 365 วัน

  8,999 2,990 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด